Minimalna stawka godzinowa i najniższa krajowa w 2023 roku

Jaka jest minimalna stawka godzinowa i najniższa krajowa (płaca minimalna) w 2023 roku w Polsce?

Dla kogo minimalna stawka godzinowa a dla kogo minimalne pensje?

Jeżeli jesteś zatrudniony na umowę o pracę ustawowo obowiązuje Cię minimalne wynagrodzenie za pracę. To właśnie na jego podstawie oblicza się minimalną stawkę godzinową.

Jeżeli jednak zatrudniony jesteś na umowę zlecenie to obowiązuje Cię minimalna stawka godzinowa. Dotyczy to zarówno przypadku kiedy podpisałeś umowę na wykonanie usługi jako osoba fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą – samozatrudnienie. W tym drugim przypadku, musi to być oczywiście jednoosobowa działalność gospodarcza a Ty zlecenie musisz wykonać samodzielnie (nie możesz zlecać innym osobom).

Obowiązująca minimalna stawka godzinowa oraz najniższa krajowa 2023 (płaca minimalna 2023)

Od 1 stycznia 2023 roku obowiązuje minimalna stawka godzinowa 22,80 zł brutto a najniższa krajowa wynosi 3490 zł brutto. 

A co jeśli pracodawca nie płaci nawet najniższych stawek?

Jeżeli Zleceniodawca płaci pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę mniej od najniższej krajowej (minimalnego wynagrodzenia) lub mniej od minimalnej stawki godzinowej w przypadku umowy zlecenia, możesz zgłosić to złamanie prawa pracy do Państwowej Inspekcji Pracy na infolinię PIP lub do odpowiadającego Twojemu zamieszkaniu inspektoratowi PIP (lista inspektoratów ze wszystkich województw).

Jak przeliczać kwoty z brutto na netto?

Do obliczenia miesięcznego wynagrodzenia umowy zlecenia z kwoty brutto na netto (oraz z netto na brutto) wykorzystaj nasz kalkulator zarobków (z brutto na netto). Na kalkulatorze wynagrodzeń możesz wyliczyć również wysokość Twoich zarobków na umowie o pracę (z obciążeniami ZUS).

O czym trzeba pamiętać przy rozliczeniu zlecenia

Twój Pracodawca (Zleceniodawca) musi prowadzić ewidencję godzin pracy pracowników podczas wykonywania zlecenia. Sposób prowadzenia ewidencji musi zostać określony w umowie. Ewidencję Zleceniodawca powinien przechowywać minimum 3 lata. W umowie również musi się znaleźć wysokość wynagrodzenia a jego wypłata powinna następować nie rzadziej niż raz w miesiącu.

Zleceniobiorca powinien potwierdzić wykonanie umowy zlecenia lub usługi. Może to zrobić poprzez potwierdzanie ilości godzin na wystawionym przez siebie rachunku (umowa zlecenie) lub fakturze (zlecenie usługi przy samozatrudnieniu).

Czy i kiedy najniższe wynagrodzenie się zmienia? Czy ciągle rośnie, czy też może się obniżyć?

W każdym kolejnym roku następuje podwyżka płacy minimalnej a bieżące przepisy określają dokładnie ich wysokość na kolejne lata. Proponowane kwoty każdego roku do dnia 15 czerwca zostają przekazane przez Radę Ministrów do Rady Dialogu Społecznego. Najpóźniej do dnia 15 września danego roku zgodnie z ustawą musimy poznać ostateczne stawki.

A tak rosły najniższe krajowe w ostatnich latach:

 • 2010 r. – 1317 zł
 • 2011 r. – 1386 zł
 • 2012 r. – 1500 zł
 • 2013 r. – 1600 zł
 • 2014 r. – 1680 zł
 • 2015 r. – 1750 zł
 • 2016 r. – 1850 zł
 • 2017 r. – 2000 zł
 • 2018 r. – 2100 zł
 • 2019 r. – 2250 zł
 • 2020 r. – 2600 zł
 • 2021 r. – 2800 zł
 • 2022 r. – 3010 zł

Wszystkie zapisy dotyczące minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wynikającej z niej minimalnej stawki godzinowej reguluje ustawa Ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001265).

Źródło: opracowanie własne

Uwaga: wszystkie zamieszczone treści mają charakter wyłącznie informacyjny i często przedstawiają subiektywną ocenę firmy NETNEX. Materiały te nie mogą być kopiowane bez zgody autorów. Informujemy jednocześnie, że firma NETNEX nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikłe z wykorzystania powyższych treści.

Strona wykorzystuje pliki cookies własne w celu prawidłowego działania jej wszystkich funkcji.

Strona wykorzystuje również pliki cookies podmiotów trzecich w celu korzystania z zewnętrznych narzędzi analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Informacje gromadzone za pośrednictwem tych plików cookies przetwarzane są również przez dostawców narzędzi zewnętrznych.

Czy wyrażasz zgodę na korzystanie z innych niż niezbędne plików cookies na zasadach opisanych w polityce prywatności?