Oferta z portalu FACHPRACA.pl - Praca dla fachowców. Tu znajdziesz tysiące ofert pracy dla fachowców z Polski i z zagranicy.

Wychowawca

2023-09-01 ID OFERTY: 885249

1) organizowanie pracy wychowawczej w grupie, 2) opracowywanie planu pomocy dziecku w porozumieniu z pedagogiem, psychologiem, pracownikiem socjalnym oraz innymi specjalistami, 3) praca indywidualna z dzieckiem, 4) współdziałanie z rodzicami i opiekunami prawnymi dziecka, 5) wdrażanie wychowanków do przestrzegania higieny osobistej oraz porządku i czystości otoczenia, prac samoobsługowych i porządkowych, 6) dbanie o utrzymanie dobrego stanu zdrowia dziecka oraz opieka w czasie choroby, 7) współpraca ze szkołami do których uczęszczają wychowankowie, 8) zaopatrzenie wychowanków w odpowiednią odzież i inne przedmioty osobistego użytku, 9) przygotowanie wychowanka do samodzielnego życia od momentu umieszczenia go w placówce, 10) opracowywanie  planów pracy i sprawozdań z wykonanych zadań.

Strona wykorzystuje pliki cookies własne w celu prawidłowego działania jej wszystkich funkcji.

Strona wykorzystuje również pliki cookies podmiotów trzecich w celu korzystania z zewnętrznych narzędzi analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Informacje gromadzone za pośrednictwem tych plików cookies przetwarzane są również przez dostawców narzędzi zewnętrznych.

Czy wyrażasz zgodę na korzystanie z innych niż niezbędne plików cookies na zasadach opisanych w polityce prywatności?