Oferta z portalu FACHPRACA.pl - Praca dla fachowców. Tu znajdziesz tysiące ofert pracy dla fachowców z Polski i z zagranicy.

Praca od zaraz/ Sprzątanie siłowni/ Warszawa, Praga, ul. Grochowska

2024-06-24 ID OFERTY: 964599

Firma sprzątająca Amlux zatrudni pracowników do utrzymania czystości powierzchni siłowni. 


Lokalizacja: Warszawa, Praga, ul. Grochowska 


 


Mamy do zaoferowania: 


• pracę od poniedziałku do piątku w godz. 5:30-12:30 i/lub 17:00-20:00


i/lub pracę w weekendy (sobota i niedziela) w godz. 6:00-11:00


• wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie: 28,10 zł/h brutto, 


• pracę stałą.


 


Obowiązki: 


• sprzątanie powierzchni siłowni 


• sprzątanie szatni damskich i męskich w tym: toalety i prysznice. 


 


Oczekiwania: 


• brak przeciwwskazań do pracy fizycznej,


• dyspozycyjność do pracy,


• chęci do pracy.


Zapraszamy do kontaktu telefonicznego z Działem Rekrutacji: 696 046 529. 


Jesteśmy zakładem pracy chronionej- chętnie zatrudniamy osoby niepełnosprawne- realizujemy wszystkie świadczenia należne osobom z orzeczeniem.


W aplikacji proszę o zamieszczenie poniższej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez AMLUX Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Grójecka 77 w celu przeprowadzenie kolejnych procesów rekrutacyjnych na inne stanowiska pracy w spółce AMLUX Sp. z o. o.,a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści: Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:


1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest AMLUX Sp. z o. o. , ul. Grójecka 77, 02-094 Warszawa,


2) kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem: AMLUX Sp. z o. o. ,, ul. Grójecka 77, 02-094 Warszawa,


3) dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego lub w kolejnych naborach kandydatów na pracowników AMLUX Sp. z o. o. , na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,


4) odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi I T w zakresie serwisowania i usuwania awarii;


5) dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy


6) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez AMLUX Sp. z o. o. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.


7) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.


8) podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy.

Strona wykorzystuje pliki cookies własne w celu prawidłowego działania jej wszystkich funkcji.

Strona wykorzystuje również pliki cookies podmiotów trzecich w celu korzystania z zewnętrznych narzędzi analitycznych, marketingowych i społecznościowych. Informacje gromadzone za pośrednictwem tych plików cookies przetwarzane są również przez dostawców narzędzi zewnętrznych. Wybierając „Dostosuj ustawienia” możesz sprawdzić, jakie informacje wykorzystujemy oraz skonfigurować wybrane ustawienia.

Czy wyrażasz zgodę na korzystanie z innych niż niezbędne plików cookies na zasadach opisanych w
polityce prywatności i plików cookies?