Kierownik Sekcji Pomiarów i Rozruchu

2022-04-24 ID OFERTY: 635030

ZBUDUJ RAZEM Z NAMI NOWĄ INWESTYCJĘ W JEDLICZU!


W zakładzie produkcyjnym ORLEN Południe w Jedliczu powstanie instalacja do produkcji bioetanolu II generacji (B2G). Instalacja o rocznej wydajności 25 tys. ton zostanie wykonana w formule generalnego wykonawcy. Wartość inwestycji na budowę instalacji B2G wyniesie ok. 550 mln PLN.


Wejdź na www.elektrobudowa.com.pl i dowiedź się więcej o naszej działalności.

Do Twoich zadań należeć będzie: • dokładne i rzetelne wykonywanie oraz koordynowanie badań, pomiarów i rozruchów na przydzielonym obiekcie lub zadaniu zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi oraz obowiązującymi procedurami,

 • nadzór i kierowanie pracami zespołu pracowników wykonujących badania i pomiary,nadzór jakościowy nad przebiegiem prac montażowych i świadczonych usługach na obiektach przydzielonych przez bezpośredniego przełożonego,informowanie przełożonego o stwierdzonych nieprawidłowościach w jakości wyrobów i usług,

 • zatwierdzanie protokołów pomiarów i badań,

 • przygotowywanie niezbędnej dokumentacji odbiorowej w zakresie badań, pomiarów i rozruchów,

 • nadzór nad funkcjonowaniem kontroli procesu montażu,

 • współpraca z Kierownikiem Działu Pomiarów i Rozruchu oraz z bezpośrednim przełożonym w zakresie (przygotowania kosztorysów, koordynacji robót oraz uzgadniania sposobów i terminów doprowadzania urządzeń i instalacji do stanu umożliwiającego bezusterkowe przekazanie do rozruchu lub eksploatacji, rozwiązywania problemów technicznych, prawidłowego gospodarowania funduszem płac).?

Od Ciebie oczekujemy: • wykształcenia wyższego technicznego w kierunkach: Elektrotechnika, Elektroenergetyka, Elektronika, Automatyka, Telekomunikacja, Mechatronika lub pokrewne,

 • 5 letniego doświadczenie na podobnym stanowisku,

 • kwalifikacji SEP E, D bez ograniczeń,

 • zaangażowania i odpowiedzialności,

 • dyspozycyjności do pracy w delegacjach,

 • umiejętności pracy w zespole, samodzielność w podejmowaniu decyzji,

 • umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, praca pod presją czasu,

 • prawo jazdy kategorii B oraz dobra znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem.?

U nas znajdziesz: • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w spółce należącej do dynamicznie rozwijającej się grupy kapitałowej o ugruntowanej pozycji rynkowej,

 • wynagrodzenie dostosowane do posiadanych umiejętności i doświadczenia,

 • możliwość doskonalenia zawodowego poprzez system szkoleń,

 • możliwość awansu,

 • niezbędne narzędzia pracy,

 • pakiet świadczeń socjalnych, m.in. prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie na życie.