Kierownik Budowy / Robót

2022-03-22 ID OFERTY: 605253

Foreign Personnel Service sp. z o.o. jest wiodąca polską firmą rekrutacyjną, która specjalizuje się w pozyskiwaniu pracowników z Polski oraz krajów wschodniej Europy oraz Azji. FPS rekrutuje pracowników liniowych, specjalistów średniego szczebla oraz kadrę managerską. Naszymi Klientami są przedsiębiorstwa z branży produkcyjnej (m.in. AGD, automotive, elektronika), a także logistycznej i wielu innych. . Cieszymy się zaufaniem Klientów dzięki sprawnej obsłudze i nowatorskiemu podejściu do rekrutacji pracowników.
Oferujemy elastyczne rozwiązania HR dla biznesu - pracę tymczasową, outsourcing personalny oraz usługi rekrutacji stałych. Obecnie dla Klienta, poszukujemy osób zainteresowanych podjęciem pracy na stanowisku:
KIEROWNIK BUDOWY / ROBÓT
Miejsce pracy: Gdańsk

W ramach zajmowanego stanowiska, będziesz odpowiedzialny za:
? Planowanie oraz koordynacja robót w oparciu o wymagania kontraktu oraz dokumentację projektową i przepisy BHP,
? Analiza dokumentacji i raportowanie ryzyka wraz z rekomendacjami rozwiązań,
? Zlecanie i odbiór robót od podwykonawców w wyznaczonym zakresie,
? Monitoring i kontrola postępu prac budowlanych ,
? Kontrola zamówień i gospodarki materiałami na budowie,
? Prowadzenie dokumentacji spotkań z podwykonawcami,
? Weryfikacja faktur,
? Nadzór nad rejestracją i efektywnym wykorzystaniem zasobów na budowie (pracownicy, sprzęt ciężki, wynajem narzędzi),
? Egzekwowanie zasad dotyczących bezpieczeństwa pracy na budowie.

Zwrócimy szczególną uwagę na poniższe aspekty:
? Wykształcenie wyższe techniczne,
? Uprawnienia budowlane bez ograniczeń i przynależność do OIIB,
? Doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu budów,
? Praktyczna znajomości prawa budowlanego i przepisów bhp,
? Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
? Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne.

W ramach współpracy oferujemy:
? Umowa o pracę podpisywana bezpośrednio u Klienta,
? Możliwość realizowania ciekawych projektów,
? Wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia kandydata,
? Szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne podnoszące kwalifikacje pracownika,
? Benefity pozapłacowe.

Zainteresowane osoby zapraszam do kontaktu: 576 255 558 lub przesłania CV na adres: tomasz.pajaski@fps-work.pl.

Klikając w przycisk Aplikuj", Aplikuj teraz" lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Foreign Personnel Service sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-227), ul. Wierzbowa 21/1, zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Administratorem Twoich danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacyjnym jest Foreign Personnel Service sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować używając adresu: rodo[at]fps-work.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: art. 22? § 1 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. Rozporządzenia RODO w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych). Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Czas przechowywania danych: powierzone dane osobowe będą przechowywane do czasu prowadzonej rekrutacji. Przewidywane kategorie odbiorców danych: osoby zajmujące się rekrutacją i kadra decydująca o zatrudnieniu. Przysługujące prawa: prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.