Kierownik Sekcji Pomiarów i Rozruchu

2022-04-26 ID OFERTY: 637646

ELEKTROBUDOWA Sp. z o.o. jest największą w kraju firmą działającą w branży elektroinstalacyjnej zajmującą się kompleksowymi usługami elektroinstalacyjnymi oraz budową kompletnych obiektów na potrzeby energetyki i przemysłu. Spółka jest wiodącym producentem urządzeń elektroenergetycznych, w tym głównie rozdzielnic i szynoprzewodów WN, SN i NN, urządzeń prądu stałego i stacji kontenerowych dla sektora elektroenergetycznego i przemysłu.


ELEKTROBUDOWA Sp. z o.o. wchodzi w skład GRUPY ZARMEN ? jednej z największych grup budownictwa przemysłowego w Polsce, w której skład wchodzi 13 spółek o szerokim zakresie działalności.


Wejdź na www.elektrobudowa.com.pl i dowiedź się więcej o naszej działalności.

Do Twoich zadań należeć będzie: • dokładne i rzetelne wykonywanie oraz koordynowanie badań, pomiarów i rozruchów na przydzielonym obiekcie lub zadaniu zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi oraz obowiązującymi procedurami,

 • nadzór i kierowanie pracami zespołu pracowników wykonujących badania i pomiary,

 • nadzór jakościowy nad przebiegiem prac montażowych i świadczonych usługach na obiektach przydzielonych przez bezpośredniego przełożonego,

 • informowanie przełożonego o stwierdzonych nieprawidłowościach w jakości wyrobów i usług,

 • zatwierdzanie protokołów pomiarów i badań,

 • przygotowywanie niezbędnej dokumentacji odbiorowej w zakresie badań, pomiarów i rozruchów,

 • nadzór nad funkcjonowaniem kontroli procesu montażu,

 • współpraca z Kierownikiem Działu Pomiarów i Rozruchu oraz z bezpośrednim przełożonym w zakresie (przygotowania kosztorysów, koordynacji robót oraz uzgadniania sposobów i terminów doprowadzania urządzeń i instalacji do stanu umożliwiającego bezusterkowe przekazanie do rozruchu lub eksploatacji, rozwiązywania problemów technicznych, prawidłowego gospodarowania funduszem płac).??

Od Ciebie oczekujemy: • wykształcenia wyższego technicznego w kierunkach: Elektrotechnika, Elektroenergetyka, Elektronika, Automatyka, Telekomunikacja, Mechatronika lub pokrewne,

 • 5 letniego doświadczenie na podobnym stanowisku,

 • kwalifikacji SEP E, D bez ograniczeń,

 • zaangażowania i odpowiedzialności,

 • dyspozycyjności do pracy w delegacjach,

 • umiejętności pracy w zespole, samodzielność w podejmowaniu decyzji,

 • umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, praca pod presją czasu,

 • prawo jazdy kategorii B oraz dobra znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem.?

U nas znajdziesz: • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w spółce należącej do dynamicznie rozwijającej się grupy kapitałowej o ugruntowanej pozycji rynkowej,

 • wynagrodzenie dostosowane do posiadanych umiejętności i doświadczenia,

 • możliwość doskonalenia zawodowego poprzez system szkoleń,

 • możliwość awansu,

 • niezbędne narzędzia pracy,

 • pakiet świadczeń socjalnych, m.in. prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie na życie.